Trở về

🌺 Jinchutê giác
Nó cũng là bản chất của giải đấu. Bạn có thể bắt đầu một bếp lò khác, tạo một World Cup và sử dụng các phần thưởng Super-Huge để mời nhóm Top 31 trên thế giới gửi các đội U16-5 để tham gia. Các bữa ăn không cần thiết đã giành chức vô địch, quá trình này là màu trắng và kết thúc rất vui.
Tất cả nội dung(2)

Dữ liệu: 44 phút xuất hiện, 43 điểm, 3 rebound, 8 hỗ trợ, 6 lần đánh cắp và 1 khối, 18 trong số 32 phát (3 điểm 3 trên 3), 5 trên 7 lần ném miễn phí.

图片
图片
图片
  • 1 / 1